อนุทิน 44106 - ครูต้น

ครูต้น

ไม่เรียนไม่รู้

ไม่ดูไม่เห็น

ไม่ท่องไม่จำ

ไม่ทำไม่เป็น

เขียน 23 Aug 2009 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)