อนุทิน 44074 - ศิริวรรณ

วันนี้ไปรับหลาน(อายุ ๑ เดือน ๑๕ วัน)มาอยู่ด้วย พ่อ-แม่เขาจะออกทำมาหากิน เราก็เลยต้องรับมาและหาคนเลี้ยงให้เบ็ดเสร็จ โชคดีที่ไม่ร้องโยเย หลับไปแล้ว แต่ไม่รู้จะตื่นตอนไหนอีก ยายก็เลยนั่งเล่นเน็ตไปพลางๆ เช็คข้อมูลในเว็ปไซต์ของสพท.เลยได้ทราบข่าวดี ผลการประกวดโครงงานส่งเสริมรักการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ของนักเรียน(ป.๕-๖) ๓ คน(ด.ญ.สุพรรณี ธรรมเพียร,ด.ญ.เสาวลักษณ์ ทำเสร็จ และด.ช.ภัทรพล กองนึก) เรื่อง การสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำลพบุรีช่วงตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ที่ ๒ ระดับเหรียญทอง เด็กๆ คงจะดีใจและมีกำลังใจทำต่อ ส่วนครูน่ะหรือ ดีใจจ้ะ

เขียน 22 Aug 2009 @ 20:45 () แก้ไข 22 Aug 2009 @ 20:45, ()


ความเห็น (0)