อนุทิน 44065 - อนงค์ ลิ้มสกุล

8-15 สิงหาคม 2552 ได้ไปอบรมการพัฒนาจิตที่วัดห้วยส้ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสาขาของคุณแม่สิริ  กรินชัย ที่เข้มข้นมาก 8 วัน  7 คืน ได้เห็นความทุกข์ของชีวิตมีสิ่งใดทุกข์สิ่งนั้น การเกิดเป็นทุกข์

 

เขียน 22 Aug 2009 @ 14:39 ()


ความเห็น (0)