อนุทิน 44065 - อนงค์ ลิ้มสกุล

  ติดต่อ

8-15 สิงหาคม 2552 ได้ไปอบรมการพัฒนาจิตที่วัดห้วยส้ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสาขาของคุณแม่สิริ  กรินชัย ที่เข้มข้นมาก 8 วัน  7 คืน ได้เห็นความทุกข์ของชีวิตมีสิ่งใดทุกข์สิ่งนั้น การเกิดเป็นทุกข์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)