อนุทิน 44061 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เวลา ๑๒.๒๒

เ่ดินทางจากสระเเก้ว ตอนนี้มา ถึง อ.ละหานทราย จ. บุรีรัมย์

 

ได้พักที่วัดคืนหนึ่ง พรุ่งนี้สัตตหะ ไปงานอบรมโครง

การต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

อ.ป่าติ๊ว จ.ยโสธร ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข

สุขภาพแข็ง..ธรรมรักษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)