อนุทิน 44052 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ศุกร์ เข้าโรงเรียนช้า ไปเข้าเล่มรายงานการไปฝึกอบรมต่างประเทศ นำส่งเขต ไปเขต เจอ ผอ.นพรัตน์ เล่ากรณีผู้ปกครองนักเรียนให้ฟัง
  • ส่งค่างวดรถ เอากรอบที่สั่งทำไว้ เข้าโรงเรียน
  • ปลัดเทศบาลมารายงานตัวทำความรู้จัก
  • พิมพ์บทคัดย่อ สมัครเข้าร่วมเอเชียแปซิฟิคคอนเฟอร์เรนซ์ ตามที่ ผอ.ศักดาเชิญชวน
  • กลับเย็น พาม้อนไป.อตั๋วรถจักรพงษ์ทัวร์ กลับคืนวันอาทิคย์ 4 ทุ่ม
  • ฤทธิไกร โทรฯมาหาจากอินเดีย

  • เสาร์ พาม้อนไปขับรถ เอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
  • บ่ายไปนวด
  • ส่งม้อนกลับเชียงใหม่ สี่ทุ่ม
เขียน 22 Aug 2009 @ 08:52 () แก้ไข 24 Aug 2009 @ 21:02, ()


ความเห็น (0)