อนุทิน #44047

  ติดต่อ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เคยพระราชทานไว้เมื่อปี 2512 ว่า อย่าให้คนชั่วมีอำนาจ ซึ่งคนที่มีหน้าที่ทำตาม คือ ข้าราชการและนักการเมือง แต่ปรากฏว่า 40 ปีที่ผ่านมา สอบตกหมด เพราะรัฐบาลที่ผ่านมา ทำบ้างไม่ทำบ้าง จนคนชั่วลามเข้ามาทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำโดยแอบแฝงเข้ามาในรูปแบบประชาธิปไตย

ใช้อำนาจให้ชอบธรรม

จะมีธรรมเป็นอำนาจ

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมที่ท่านประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

ธรรมรักษา


  เขียน:  

ความเห็น (0)