อนุทิน 44032 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

เกี๋ยงห้าเก้านั้น เสียติ๊ษย์กับจั๋นทร์ เสียวันอังคาร ยี่หกสิบหั้น
สามเจ็ดสิบเอ็ด เสียวันเสาร์ดั้น วันผัสแถมวัน จื่อไว้
สี่แปดสิบสอง เสียศุกร์พุธไซ้ จื่อจ๋ำหื้อได้ เนอรา
ก๋ารมงคลนั้น เว้นผัสสต๋า เคราะห์กั๋มนานา จักบ่มาใกล้.

  เขียน:  

ความเห็น (0)