อนุทิน 44027 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ธรรมสวัสดีมีความสุขทุกชีวิต

คืนนี้พักที่ชุมชนการเรียนรู้เพื่อ

ชีวิตที่พอเพียงและเพียงพอ

อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

โยมคนขับรถเหนื่อยก็ต้องหยุดพัก

ดีเหมือนกันจะได้พบปะกลุ่มญาติ

ธรรมทางสระเเก้วบ้าง อยู่ห่างไกล

กันโอกาสจะพบกันมีไม่มากนัก

ธรรมรักษา 

  เขียน:  

ความเห็น (0)