อนุทิน 43997 - โต

โต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มุ่งมั่นพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอุตรดิตถ์สู่มาตรฐานการศึกษาสากล

ร้อยปี ร้อยรัก ร้อยสามัคคี

นายเชาวลิต พันถา  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

นางกัลยา พันถา การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

นายพิตินันท์  พันถา กำลังศึกษาปริญญาโท ม.นเรศวร

นายปัญญ์ชลิต พันถา กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียน 21 Aug 2009 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)