อนุทิน 43993 - panchatan

  ติดต่อ

เช้านี้ว่าง เลยจัุดระบบรายชื่อโทรศัทพ์สำหรับคนที่คุ้นเคยเสียใหม่

จัุดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายเมื่อจะติดต่อ แถมติดรูปเข้าไปด้วยสำหรับ

รายที่สามารถหาได้  ใส่ไว้ใน mail  on line สะดวกดี และที่

สำคัญไม่หาย  เข็ดแล้วเพราะ pocket pc เคยหายครั้งหนึ่ง ถูกล้วงกระ

เป๋าที่โฮจิมินซิตี้อีกครั้งหนึุ่ง ข้อมูลไม่ได้สำรองเก็บไว้ สร้างความ

อึีดอัดให้ได้มากทีเดียว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)