อนุทิน 43992 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธรรมสวัสดีมีความสุขทุกชีวิต

เสร็จกิจกรรมภาคเช้า

ฉันอาหารเสร็จออกเดินทาง

กลับศรีสะเกษ..ธรรมรักษา

ภาพการเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติที่พุทธวิเวกสถาน

เขาพรหมโพธิสัตว์ บ.เนินน้อย ต.เขาตะเกียบ อ.เขาตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา

เขียน 21 Aug 2009 @ 08:23 () แก้ไข 21 Aug 2009 @ 08:33, ()


ความเห็น (0)