อนุทิน 43992 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ธรรมสวัสดีมีความสุขทุกชีวิต

เสร็จกิจกรรมภาคเช้า

ฉันอาหารเสร็จออกเดินทาง

กลับศรีสะเกษ..ธรรมรักษา

ภาพการเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติที่พุทธวิเวกสถาน

เขาพรหมโพธิสัตว์ บ.เนินน้อย ต.เขาตะเกียบ อ.เขาตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)