อนุทิน #43992

ธรรมสวัสดีมีความสุขทุกชีวิต

เสร็จกิจกรรมภาคเช้า

ฉันอาหารเสร็จออกเดินทาง

กลับศรีสะเกษ..ธรรมรักษา

ภาพการเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติที่พุทธวิเวกสถาน

เขาพรหมโพธิสัตว์ บ.เนินน้อย ต.เขาตะเกียบ อ.เขาตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)