อนุทิน 43974 - บุณยกร

บุณยกร

ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้ดูแล

เรื่องเสียงในงาน เครื่องไม้เครื่องมือ

ในการทำงานมากมาย คิดแง่หนึ่งก็เป็นภาระ

อีกแง่หนึ่งก็เป็นตัวช่วยให้คนดีขึ้น อยู่กับ

เครื่องช่วยพวกนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเท่าไหร่นัก

ทุกวันนี้การทำงานเผยแพร่พุทธศาสนา

ต้องระดมสรรพเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยเพื่อสร้างสรรจิตวิญญาณ

ของตนของผู้่อื่นให้เหมาะสมตามสมควร

ธรรมรักษา 

เขียน 20 Aug 2009 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)