อนุทิน 43959 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ค่ายคุณธรรมนำความรู้กำลั็งจะกลับมา

ขอเป็นส่วนหนึ่งอันเล็กน้อยในการขับเคลื่อน

สิ่งดีดีให้เกิดให้มีในสังคมตามสมควร

เรียนไปเพื่อความรู้      (เกิดปัญญาสร้างสรรเสียสละ)

ไม่ใช่เรียนไปเพื่อไปรวย(เกิดตัณหาแย่งชิงสะสมกอบโกย)

อนุโมทนาสาธุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)