อนุทิน 43959 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่ายคุณธรรมนำความรู้กำลั็งจะกลับมา

ขอเป็นส่วนหนึ่งอันเล็กน้อยในการขับเคลื่อน

สิ่งดีดีให้เกิดให้มีในสังคมตามสมควร

เรียนไปเพื่อความรู้      (เกิดปัญญาสร้างสรรเสียสละ)

ไม่ใช่เรียนไปเพื่อไปรวย(เกิดตัณหาแย่งชิงสะสมกอบโกย)

อนุโมทนาสาธุ

เขียน 20 Aug 2009 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)