อนุทิน 43955 - Sasinand

Sasinand

เราน่าจะทราบชื่อ   ผบ. ตร. คนใหม่เย็นนี้...แว่วๆ มีคนแห่ไปแสดงความยินดีกับพล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
คุณสมบัติของ ผบ.ตร. คนใหม่ที่โพลบอกว่า คนต้องการร้อยละ 100.0 ระบุต้องปกป้องสถาบันสูงสุดของประเทศ

รองลงมาคือร้อยละ 99.3 ระบุต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 99.0 ระบุเป็นนักพัฒนาระบบงานตำรวจเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 98.5 ระบุดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ร้อยละ 97.8 ระบุกล้าคิดกล้าทำ ร้อยละ 97.4 ระบุเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมือง
ล่าสุด..การแต่งตั้ง เลื่อนไปก่อน..17 น.เศษ

เขียน 20 Aug 2009 @ 15:24 () แก้ไข 20 Aug 2009 @ 19:03, ()


ความเห็น (0)