อนุทิน 43950 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จงรู้จักเตือนนักปราชญ์

แล้วเขาจะฉลาดรักใคร่

เราผู้ทักท้วงด้วยห่วงใย

เขาสำนึกในความกรุณา


ลักษณะกัลยาณมิตร

คือผู้กล้าชี้ผิดกั้นพิษภัย

เขียน 20 Aug 2009 @ 13:37 ()


ความเห็น (0)