อนุทิน #43950

จงรู้จักเตือนนักปราชญ์

แล้วเขาจะฉลาดรักใคร่

เราผู้ทักท้วงด้วยห่วงใย

เขาสำนึกในความกรุณา


ลักษณะกัลยาณมิตร

คือผู้กล้าชี้ผิดกั้นพิษภัย

เขียน:

ความเห็น (0)