อนุทิน 43950 - เตวิชโช

  ติดต่อ

จงรู้จักเตือนนักปราชญ์

แล้วเขาจะฉลาดรักใคร่

เราผู้ทักท้วงด้วยห่วงใย

เขาสำนึกในความกรุณา


ลักษณะกัลยาณมิตร

คือผู้กล้าชี้ผิดกั้นพิษภัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)