อนุทิน 43944 - เตวิชโช

  ติดต่อ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

วันนี้สองปีที่แล้วไทยริเริ่ม

ลงประชามติ รธน.ห้าศูนย์

๑๔ ล้าน-ผ่านรัฐธรรมนูญ

๑๐ ล้าน-มิเทิดทูนทัดทาน

แตกต่าง มิ แตกแยก

ผิดแผก  มิ   ผิดเผ่า

  เขียน:  

ความเห็น (0)