อนุทิน 43944 - บุณยกร

บุณยกร

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

วันนี้สองปีที่แล้วไทยริเริ่ม

ลงประชามติ รธน.ห้าศูนย์

๑๔ ล้าน-ผ่านรัฐธรรมนูญ

๑๐ ล้าน-มิเทิดทูนทัดทาน

แตกต่าง มิ แตกแยก

ผิดแผก  มิ   ผิดเผ่า

เขียน 20 Aug 2009 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)