อนุทิน 43935 - เก๋น้อย

เก๋น้อย

ตอนนี้การบรรยายเกี่ยวกับลเรื่องของ KM ก็เรียบร้อยแล้ว โดยคุณสุนทรี(เจ้มะปรางเปรี้ยว) ต่อไปเป็นการพักเบรกก่อนที่จะเข้าสู่ workshop ของการทำ OM ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่อุณหภูมิในห้องต่ำมาก เหมือนอยู่ในขั้วโลกเหนืออย่างไรอย่างนั้น

เขียน 20 Aug 2009 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)