อนุทิน 43926 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ป่าไม้คือมรดกอันล้ำค่าของโลก

ช่วยกันรักษาให้เป็นมรดกแ่ก่ลูกหลาน

พุทธวิเวกเขาพรหมโพธิสัตว์กำลัง

มีการอบรมคุณธรรมกับการพัฒนา

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

เพื่อให้เกิดความสงบสุข ยั่งยืนยาวต่อไป

ชั่วลูกชั่วหลาน..เหลน..ธรรมรักษา

ภาพนี้ถ่ายจากรถขณะเดินทาง มุ่งหน้าสู่

สถานปฏิบัติธรรมพุทธวิเวก เขาพรหมโพธิสัตว์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)