อนุทิน 43925 - ทนัน ภิวงศ์งาม

หกศีลไขว้แล้ว มิตรแก้วสหาย เกิ่งตางเนอจาย ในวัสสาเข้า
ศรัทธาตังหลาย ได้ไหว้พระเจ้า พระสงฆ์เปิ้นเนา พักยั้ง
สามเดือนวัสสา ปี๋ละหนึ่งครั้ง จิตใจ๋มั่นตั้ง ศรัทธา
นับเถิงปล๋ายย้อน ปล๋ายข้อนวัสสา สลากจักมา ภัตต๋าตานข้าว.

เขียน 20 Aug 2009 @ 08:14 () แก้ไข 20 Aug 2009 @ 08:20, ()


ความเห็น (0)