อนุทิน #43925

หกศีลไขว้แล้ว มิตรแก้วสหาย เกิ่งตางเนอจาย ในวัสสาเข้า
ศรัทธาตังหลาย ได้ไหว้พระเจ้า พระสงฆ์เปิ้นเนา พักยั้ง
สามเดือนวัสสา ปี๋ละหนึ่งครั้ง จิตใจ๋มั่นตั้ง ศรัทธา
นับเถิงปล๋ายย้อน ปล๋ายข้อนวัสสา สลากจักมา ภัตต๋าตานข้าว.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)