อนุทิน 43899 - หมอน้อย

  ติดต่อ

18-19 ส.ค. 52  อบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์  ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของอาจารย์เสือ โหดกว่าที่แล้วมา เพราะมีการเข้าฐานต่างๆ วันละ 5 ฐาน มีการลงน้ำลุยโคลนของพี่เลี้ยงแต่ละชุด ทำให้นักเรียนมีความกดดัน มีความคับแค้นใจ แต่ยังคงไว้เนื้อหาเรื่องความรัก 6 รักไว้เหมือนเดิม แต่มีเพิ่มพิเศษในวันสุดท้ายที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องนำพ่อแม่ผู้ปกครองมาด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของการอบรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)