อนุทิน 43891 - หมอนุ

หมอนุ

วันนี้เป็นวันที่วุ่นพอควร

เช้า ไปร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (นวดไทยแบบสวนดอก) จำนวน 37 คน ซึ่งผ่านการเีรียนและปฏิบัติจำนวน 330 ชั่วโมง มีคณบดีคณะแพทย์ไปร่วมพิธีด้วย

บ่าย ไปรพ.สันทรายเพื่อเยี่ยมเยียนแพทย์ประจำบ้านที่เรียนผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 2 คน (หมอมิ้นกับหมอนุ) รวมทั้งถามไถ่ความเห็นเรื่องการเรียนการสอนของโครงการ

เขียน 19 Aug 2009 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)