อนุทิน 43889 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่วงเช้า น้องแตงโมและน้องแป๋ว หัวหน้าโครงการ R2R สรุปผลการทำวิจัยและนำมา ลปรร และสรุปบทเรียนกัน

โครงการ UM

สรุปผลส่งมี One stop service, I/O, การคืนยาลดค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000บาทต่อปี

เขียน 19 Aug 2009 @ 19:15 () แก้ไข 20 Aug 2009 @ 18:21, ()


ความเห็น (0)