อนุทิน 43887 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้เป็นวิทยากรให้พยาบาลที่มาอบรม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เรื่อง

EBP in Cancer

Competency ของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

13-16น.

เขียน 19 Aug 2009 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)