อนุทิน 43869 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เส้นทางสู่อรัญญประเทศ ทางหลวงหมายเลข 348

แถบถิ่นนี้ในนาไม่ค่อยมีต้นข้าวเท่าไหร่เพราะ

ฝนแล้ง ประกอบกับพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นที่ราบ

ค่อนข้างจะสูง ชาวบ้านทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง

เสียเป็นส่วนใหญ่.. การตั้งตนอยู่บนความลำบาก

กุศลธรรมเจริญ...บุญรักษา

เขียน 19 Aug 2009 @ 13:29 ()


ความเห็น (0)