อนุทิน 43827 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

นาฬกาชีวิตเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัย

อยู่กับโลกอย่างเข้าใจ

แต่ไม่หลงโลก

  เขียน:  

ความเห็น (0)