อนุทิน #43827

นาฬกาชีวิตเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัย

อยู่กับโลกอย่างเข้าใจ

แต่ไม่หลงโลก

เขียน:

ความเห็น (0)