อนุทิน 43827 - ใบไม้ร้องเพลง

นาฬกาชีวิตเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัย

อยู่กับโลกอย่างเข้าใจ

แต่ไม่หลงโลก

เขียน 19 Aug 2009 @ 00:31 ()


ความเห็น (0)