น่าจะ อากาศลอยลงต่ำ… ได้กลิ่นปลาไก่ต้มลอยมาจากโรงงาน รบกวนฆานประสาท ทำให้ท้องใส้ปั่นป่วน เรียกน้ำย่อยในลำคอและช่องปาก แต่จมูกก็คล้ายๆ จะมีน้ำมูกออกมานิดหน่อยเพื่อต่อต้านกลิ่นดังว่า ต้องบีบจมูกแล้วหายใจออกมาแรงๆ…

อธิบายเพิ่มเติม “ปลาไก่” (บางคนบอกว่ามาจากคำว่า “ปลาไกล”) เป็นเศษปลาเน่าๆ ที่ส่งเข้าโรงงานเพื่อทำอาหารสัตว์…

ลุกขึ้นไปหยิบน้ำมันมาป้ายช่องจมูกเพื่อลดกลิ่นที่ว่า…

ไม่ชอบใจอย่างแรง ไม่รู้จะไปเรียกร้องความปลอดโปร่งของอากาศตอนนี้จากใคร ได้เพียงแต่นึกถึงบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์
ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์