อนุทิน 43816 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
       ช่วงสองสามวันที่ผ่านมา  ผู้เขียน
และนักเรียนกลุ่มยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น   ยังคงค้นหาเรื่องราวที่เด็ก ๆ
สนใจต่อไป   พร้อมกับความวิตกกังวล
เล็ก ๆ  ที่ซ่อนอยู่ในใจ

        การลงพื้นที่ได้มุมมองชีวิตที่
ลึกซึ้ง  มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งให้ความร่วมมือ  และเมตตาพวกเราเป็นอย่างดี  ทำให้เด็ก ๆ มีกำลังใจที่จะเรียนรู้ต่อไป

เขียน 18 Aug 2009 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)