อนุทิน 43809 - หมอนุ

หมอนุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ไปเข้าอบรม Refresh course GCP (Good Clinical Practice) ที่อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทางคลินิกกับผู้ป่วย (เกษตรต้องมี GAP-Good Agricultural Practice, ผลิตยาต้องมี GMP-Good Manufactural Practice, ทำแลปต้องมี GLP-Good Laboratory Practice)

เขียน 18 Aug 2009 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)