อนุทิน 43773 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนเช้า
  • ประชุมกรรมการบริหาร
  • แก้กรณีศึกษานักเรียน ม.1 ที่ผู้ปกครองร้องขอ
  • เตรียมสั่งการการไปราชการของครู นักเรียน
  • กลับเร็วจะพาม้อนไปหดขับรถ ฝนตกหนัก พาไปขับที่น้ำหมานตอนบนตอนห้าโมงเศษ
  • สแกนเอกสารเตรียมายงานการไปฝึกอบรมต่างประเทศต่อ เลขา กพฐ.
เขียน 18 Aug 2009 @ 13:22 () แก้ไข 19 Aug 2009 @ 20:40, ()


ความเห็น (0)