อนุทิน 43772 - ข้ามสีทันดร

อาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับหนังสือธรรมะชื่อ "พุทธพจน์ศึกษา" จากวัดนาป่าพง มีพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจมาฝากครับ

ขออนุญาตคัดลอกมาบางส่วนนะครับ

พระพุทธเจ้า บอกว่า เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่าย

นันทิกขะโย ราคักขะโย...เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ (ความเพลิน) จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ (ความพอใจ)

ราคักขะยา นันทิกขะโย...เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ (ความพอใจ) จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ (ความเพลิน)

นันทิ ราคักขะยา จิตตัง สวิมุต ตันติ วุจจะติ...เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ และราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดี

 

เขียน 18 Aug 2009 @ 13:11 ()


ความเห็น (0)