อนุทิน 43766 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

อนุทิน ... < ๓๘๘ >

"In to day's economy. The most important resource
is no longer labour, capital or land. It is Knowledge."

"ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
ไม่ใช่เรื่อง แรงงาน เงินทุน หรือที่ดิน อีกต่อไป
แต่จะเป็นเรื่อง ความรู้"

                                                         Peter Drucker

เขียน 18 Aug 2009 @ 11:40 () แก้ไข 18 Aug 2009 @ 11:43, ()


ความเห็น (0)