อนุทิน 43755 - นายซูไฮมี

วันนี้ ผมมาเรียนกับเพื่อน เพราะรถของผมน้ำมันหมด

ขณะนี้เรียน วิชา เทคโนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ต่อนบ่ายเรียน วิชาระบบเครื่อข่ายต่ิอ

เขียน 18 Aug 2009 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)