อนุทิน #43755

วันนี้ ผมมาเรียนกับเพื่อน เพราะรถของผมน้ำมันหมด

ขณะนี้เรียน วิชา เทคโนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ต่อนบ่ายเรียน วิชาระบบเครื่อข่ายต่ิอ

เขียน:

ความเห็น (0)