อนุทิน 43755 - นายซูไฮมี

  ติดต่อ

วันนี้ ผมมาเรียนกับเพื่อน เพราะรถของผมน้ำมันหมด

ขณะนี้เรียน วิชา เทคโนโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ต่อนบ่ายเรียน วิชาระบบเครื่อข่ายต่ิอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)