อนุทิน 43727 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าเขียนซีดีภาพให้จูน เข้าโรงเรียน ไปนิเทศระบบดูแลนักเรียน 5 โรงเรียนกลุ่มนครหงส์
  • กลับเย็น พาม้อนหัดขับรถ ทานข้าว ตัดผม
  • อัพเดดเนต เขียนซีดีสื่อ
เขียน 17 Aug 2009 @ 20:50 () แก้ไข 18 Aug 2009 @ 13:04, ()


ความเห็น (0)