อนุทิน 43719 - Ka-Poom

Ka-Poom

บางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ว่าจะต้องเลือก... ทุกอย่างเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติที่ดำเนินไป เพียงแต่ทราบในตนเองแล้วว่า "รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็จะถอนออกมาได้เอง เป็นอัตโนมัติ"...

ทำให้นึกถึงพระอาจารย์พิทยาที่...ที่เมตตาเทศน์สอนว่า "เวลาที่อาตมายังคิดอะไรไม่ออก ไม่ลงใจอาตมาก็ยังคงทำหน้าที่นั้นต่ออยู่ ไม่ละทิ้ง ไม่หนี ...ที่สำคัญคือ ไม่หนีทุกข์"

หลวงพ่อชา..

อุปธิวิเวก คือ กิเลสทั้งหลายเมื่อเรารู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็จะถอนออกมาได้ จากภาวะอะไรต่ออะไรที่มันเป็นอยู่ มันมีประโยชน์อยู่แค่นี้ ถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะยากอยู่สักหน่อยสำหรับการออกมาวิเวก

เขียน 17 Aug 2009 @ 19:34 () แก้ไข 17 Aug 2009 @ 19:36, ()


ความเห็น (0)