อนุทิน 43699 - มะปรางเปรี้ยว

KV

  • ประชุมกับทีมกราฟฟิกเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน
  • ได้แนวทางก็ลงมือทำ
  • การพัฒนาระบบจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
เขียน 17 Aug 2009 @ 15:11 ()


ความเห็น (0)