ติดต่อ

อนุทิน #43699

KV

  • ประชุมกับทีมกราฟฟิกเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน
  • ได้แนวทางก็ลงมือทำ
  • การพัฒนาระบบจำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
  เขียน:  

ความเห็น (0)