อนุทิน 43662 - หมอนุ

  ติดต่อ

คนเราไม่มีทางได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไป.......
เมื่อเราอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมา......
เราจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าทัดเทียมกันไป.....
จึงจะได้สิ่งนั้นมา.....
นี่แหละคือสัจธรรมของโลก........

(ปรัชญาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง ศิลานักปราชญ์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)