อนุทิน 43634 - หมอนุ

หมอนุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมาไปบรรยายหัวข้อ จิตวิทยาการทำงานให้ชีวิตมีสุข ให้กับฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สังกัด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่รีสอร์ทที่ดอยสะเก็ด มีคนเข้าร่วมฟังเป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 142 ตั้งแต่ 10:00-15:00 น.

หัวเรื่องก็เป็นเรื่องจิตวิทยาและปรัชญาของการทำงาน มีการนำเอาเรื่องการเข้าใจเรื่องการสะกดจิตโดยตนเองและคนรอบข้างเข้าไปแนะนำให้เข้าใจด้วย รวมทั้งเรื่องงานวิจัยของ Dr.Emoto เรื่องผลึกเกล็ดน้ำแข็งที่เปลี่ยนแปลงลักษณะไปตามพลังงานรอบข้าง เช่นเสียง พลังความคิด การสวดมนต์ เพลงฯลฯ ด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง เพราะร่างกายเราประกอบด้วยน้ำถึง 70%

เขียน 16 Aug 2009 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)