อนุทิน 43617 - มะปรางเปรี้ยว

Slide ประชุมกรรมการชุด ICT

  • อ.ธวัชชัยให้แก้ไขเนื้อหาและปรับรูปแบบการนำเสนอที่น้องทำไว้ใหม่
  • ตอนบ่ายได้คุยรายละเอียดที่อาจารย์ต้องการ
  • เพิ่งจะมีเวลาได้ทำช่วงค่ำ
  • ตอนนี้เสร็จแล้ว จัดการส่งให้อาจารย์ดูแล้ว
  • รอเมล์ตอบกลับ เผื่อมีการปรับเพิ่มเติม
  • ส่วนเรื่องตรวจคำ จะให้น้องตรวจให้วันจันทร์อีกครั้ง
เขียน 16 Aug 2009 @ 00:20 () แก้ไข 16 Aug 2009 @ 00:20, ()


ความเห็น (0)