อนุทิน 43615 - ไก่...กัญญา

วันนี้ทำไฟล์โปสเตอร์ 2 เรื่อง เพื่อนำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 "พลังเครือข่าย เพื่อความปลอดภัยทางถนน" เตรียมส่งโรงพิมพ์วันพรุ่งนี้ 

ช่วงบ่ายถึงพรุ่งนี้เช้าอยู่เวรตรวจการพยาบาล 

เยี่ยมตรวจทั่วไปที่แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุครบทุกหอผู้ป่วย ติดตามเรื่องการเก็บบอร์ดที่ไปนำเสนอในงานอบรมขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาวของ รปภ และเลยไปแวะดูจุดบริการคัดกรองไข้หวัด เหตุการณ์ทั่วไปปกติดี

ช่วงค่ำเยี่ยมเตรียมพร้อมงานด้านคุณภาพที่หอผู้ป่วย 3ข และ 3ค หอผู้ป่วยละ ประมาณ 1 ชั่วโมง  ทบทวนเกี่ยวกับ

  • การติดตามดัชนีชี้วัด  / การทบทวนการดูแลผู้ป่วย / SIMPLE
  • การเชื่อมโยงนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  • การจัดเก็บเอสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  

 

เขียน 15 Aug 2009 @ 23:40 ()


ความเห็น (0)