อนุทิน 43600 - panchatan

  ติดต่อ

ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ข่าวสำคัญๆไม่ตรงกัน นอกจากจะทำให้

ประชาชนสับสนแล้ว ยังทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลลด

ลงได้

 

ที่พูดถึงนี้ หมายถึงข่าวการเปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้นำอาเซียน ซึ่ง

ยังไม่มีข้อยุติ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)