อนุทิน 43594 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มองไปทางไหนไม่มีใครไม่ทุกข์ "ใจ"

ทุกคนที่เกิดมาต่างมาเรียนรู้ตามเส้นทางนี้...เส้นทางแห่งความเบาบางจากสภาวะทุกข์ที่ปรากฏ...พึงเรียนรู้กันต่อไป เพราะเป็นความโชคดีที่ได้เกิดมา เกิดมาเพื่อไม่มาเกิดอีก ==> สภาวะทุกข์ที่บีบคั้น หากยังออกจากสภาวะนี้ไม่ได้นั่นน่ะเป็นเพราะว่าปัญญาเรายังไม่เกิดต่อเรื่องนี้ วิชชายังไม่ปรากฏ สิ่งที่เราทำได้ คือ การภาวนาอยู่กับลมหายใจ ด้วยความอดทน อดกลั้น อันเป็นความอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น นี่แหละอีกหนทางหนึ่งของการสั่งสม "ขันติบารมี" มีท่าน อสิงหกะ หรือพระองคุลีมารเป็นพระผู้เป็นต้นแบบในเรื่องนี้ โปรดยึดท่านเป็นแบบอย่างแห่งกำลังใจที่ทำให้ผ่านทุกขเวทนาไปได้

เขียน 15 Aug 2009 @ 14:42 ()


ความเห็น (0)