อนุทิน 43571 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมเมื่อคืนวาน ทีั่่วัดชลประทาน ห่างไปนาน

พบว่างานสวดที่วัดนี้พัฒนาไปมาก ไม่เหมือนพบเห็น

ที่วัดอื่นๆโดยทั่วไป เป็นดำริของหลวงพ่อปัญญาโดยแท้เทียว

ชาวพุทธจึงพบกับ แนวทางปฏิบัติที่ต่างออกไป  

ตั้งแต่เริ่มจนจบ ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็ม

เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเทศนาธรรม

เหลือตอนท้ายๆ เป็นการสวดพระอภิธรรม ดีไปอีกแบบ  แต่สำหรับ

คนที่ไม่คุ้นแคยอาจรู้สึกไม่สะดวกบ้าง เนื่ืองจากเป็นการดำเนินการ

แบบม้วนเดียวจบ ไม่มี intermission

เขียน 15 Aug 2009 @ 08:10 ()


ความเห็น (0)