อนุทิน #43561

  ติดต่อ

3)Patien's Day (HD)ครั้งที่2  (11สิงหาคม 2552)

 ณห้องประชุมพิกุล งานนี้จัดให้เฉพาะผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และญาติ จำนวน 50 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยจากรพ.เอกชนมาร่วมด้วยประมาณ 15 คน จัดกิจกรรมดังนี้

1.การแลกเปลียนเรียนรู้ (supporting Group) โดยมีน้องๆพยาบาลหน่วยไตเทียมเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

หัวข้อสนทนาประกอบด้วยเรื่อง

- การกินยาให้ถูกวิธีอย่างไร(เภสัชกรหญิงอุบลรัตน์  ผลพัฒนา)

-การรับประทานอาหาร(โภชนากร)

-การดูแลหลอดเลือด

2.การสร้างเสริมพลังอำนาจ,การสร้างกำลังใจโดยผู้ป่วยที่เปลี่ยนไตแล้วมาเล่าประสบการณ์(โดยคุณ ชัยภัทร  โพนพุทธและ คุณมนู ศรีอรพิมพ์)

3. การมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสาได้แก่ 4.ตั้งชมรมผู้ป่วยโรคไตจังหวัดหนองคายโดยมีคุณ บุญทวี  มีชัย เป็นประธาน

จบงานแล้วผู้ป่วย+ญาติชอบใจมากแต่ละคนประทับใจกันคนละอย่างอยู่ที่ว่า ช่วงนี้ใครมีความรูสึกหรือต้องการอะไร

-

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)