อนุทิน 43560 - หมอน้อย

หมอน้อย

2  วันที่ผ่านมา ชุด มชส.ฉก.ตชด.44  มี ด.ต.ผดุงศักดิ์ ทองเมือง รองหัวหน้าชุด มชส.,อาจารย์เสือ และ ชุดวิทยากร 14 คน ไปร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2  ตาม"โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" ณ.วัดสิริปุณณารามหรือวัดลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 12-14 ส.ค. 2552 ซึ่งเป็นเด็กไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  ตั้งแต่ชั้น ม.1 -ชั้น ม.6  ประมาณ 100 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม.

เขียน 14 Aug 2009 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)