อนุทิน 43502 - ครูแมว อักษรา

วันนี้เวลาบ่าย3โมงอ.ศิวพร ปกป้องและคณะวิจัยมาพบปะพวกเราครูfaสร้างสุขในโรงเรียนลำปางที่ผดุงวิทย์ ท่านอาจารย์มาจากมหิดลด้วยเรื่องดัชนีชี้วัดครอบครัวที่ร่วมกระบวนการสรังสุข ในโรงเรียน ต้องเรียนรู้กันต่อไปว่ากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ร่วมกันสร้างของครูจิตอาสาตัวเล็กๆจะสร้างความงอกงามต่อไปอย่างไร

เขียน 13 Aug 2009 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)