อนุทิน 435 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

  ติดต่อ

...ทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใส V.S. การหาเสียง

.......วันนี้ ช่วงเช้า ไปทำบุญที่วัดเชิงเลน มี ส.ส.จังหวัดนนทบุรีไปร่วมทำบุญด้วย  หลวงพ่อประกาศเกียรติคุณเป็นการใหญ่และท่าน ส.ส. มีการเดินทักทายประชาชนที่มาร่วมทำบุญและเดินร่ำลาก่อนกลับ เดินทั่ววัด...มองมิติหนึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดี แต่อีกมิติหนึ่งรู้สึกจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของการปฏิบัติในฐานะอุบาสกคนหนึ่งที่ควรจะวางตัวเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่ไปร่วมทำบุญที่วัด  หรือว่า นี้คือสัจธรรม "เมื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแล้ว ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)