อนุทิน 435 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

...ทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใส V.S. การหาเสียง

.......วันนี้ ช่วงเช้า ไปทำบุญที่วัดเชิงเลน มี ส.ส.จังหวัดนนทบุรีไปร่วมทำบุญด้วย  หลวงพ่อประกาศเกียรติคุณเป็นการใหญ่และท่าน ส.ส. มีการเดินทักทายประชาชนที่มาร่วมทำบุญและเดินร่ำลาก่อนกลับ เดินทั่ววัด...มองมิติหนึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดี แต่อีกมิติหนึ่งรู้สึกจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของการปฏิบัติในฐานะอุบาสกคนหนึ่งที่ควรจะวางตัวเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่ไปร่วมทำบุญที่วัด  หรือว่า นี้คือสัจธรรม "เมื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแล้ว ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป"

เขียน 13 Apr 2008 @ 11:14 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 23:08, ()


ความเห็น (0)