อนุทิน 43495 - จิรวรรณ

จิรวรรณ

การทำงานในหน้าที่ครูผู้สอนในระดับสายชั้นอนุบาลเป็นความประทับใจอันดับแรกของดิฉัน  เนื่องจากได้สอนตรงตามเอกที่ได้ศึกษามา และยังได้รับราชการอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย  และที่มีความประทับใจมากที่สุด  คือ  ได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกกรุงธนบุรี  ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้พบกับเพื่อนในมุมที่กว้างออกไปมากขึ้นจากเดิม  และดิฉันคิดว่าจะพยายามตั้งใจศึกษาให้สำเร็จให้จงได้ และวันนั้นคงจะไม่นานจนเกินไป  เพราะภายในเวลาเพียง  1 ปีเท่านั้น  ดิฉันจะทำให้ได้ 

เขียน 13 Aug 2009 @ 20:58 ()


ความเห็น (0)