อนุทิน #43490

  ติดต่อ

ภาคบ่ายวันนี้

  • ประชุมหารือเกี่ยวกับการ Share.psu.ac.th
  • และได้แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อ SWOT วงแชร์ เรียกได้ว่า user ที่เข้าร่วมยังอยากจะเห็นการเติบโตของ share ต่อไป

หลังจากประชุมเสร็จ ก็มาสอนน้องด้วยการทำ workshop ซึ่งได้เห็นมุมมองว่าต้องปรับเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)