อนุทิน 43471 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ทำ KM LASA บ่ายนี้ ;

ก่อนหน้านี้ ภก.จำปี ส่งเมล์มาหา ว่า..."วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักถึงความสำคัญของยา LASA ในกระบวนการใช้ยาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกยา สั่งใช้ยา คัดลอกคำสั่งใช้ยา จัดยา จ่ายยา บริหารยาให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ในช่วงแรกของการประชุมประมาณ 10 นาทีพี่จะฉายภาพยาที่มีใน รพ.ยโสธร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูและปูพื้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา LASA ให้ทราบก่อน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)