อนุทิน 43466 - จริญญา

  ติดต่อ

"ดนตรี" มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก รูปแบบชีวิต การตัดสินใจ

"ดนตรี" คือส่วนหนึ่งของชีวิต

"ชีวิต" ต้องมีดนตรีเป็นส่วนหนึ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)